Year Serial No. Venue Organising Secretary
1997 1 Mumbai Bharat Aggarwal, Rashmi Dalvi
1998 2 Chandigarh R K Marwaha
1999 3 N Delhi Anupam Sachdeva
2000 4 Kolkata A Mukhopadyaya
2001 5 Lucknow Archana Kumar
2002 6 N Delhi L S Arya
2003 7 Pune Shailesh Kanvinde
2004 8 Manglore A T K Rau
2005 9 Bilaspur Pradeep Sihare
2006 10 Vellore Leni Mathews
2007 11 Mumbai Bharat Agarwal
2008 12 N Delhi Anupam Sachdeva
2009 13 Chandigarh Amita Trehan
2010 14 Nagpur Avinash Pophali
2011 15 Mumbai Brijesh Arora, Murlidhar Mahajan,
Tushar Vora
2012 16 Ludhiana Praveen Sobti
2013 17 N Delhi Anupam Sachdeva
2014 18 Chennai Revathi Raj
2015 19 Pune Shailesh Kanvinde
2016 20 Mumbai Girish Chinnaswamy, Gaurav Narula,
Shweta Bansal
2017 21 Kolkata Arpita Bhattacharyya
2018 22 Bengaluru Sunil Bhat
2019 23 Varanasi Dr Vineeta Gupta
2021 24 Hyderabad Dr Sirisha Rani S
2022 25 New Delhi Dr Rachna Seth

Midterm CME

Year Serial No. Venue Organising Secretary
2014 1 Mumbai Santanu Sen
2015 2 Mumbai Gaurav Narula, Ratna Sharma
2016 3 Hyderabad Sirisha Rani S
2017 4 N Delhi Gaurav Kharya
2018 5 Bhubaneswar Sonali Mohapatra
2020 6 Manipal Dr Vasudev Bhat
2022 7 Thiruvananthapuram Dr Guruprasad, Dr Binitha
2023 8 Jodhpur Dr Siyaram Didel